ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 02-613-9060

ตลับลูกปืนชดเชยการขยายตัว

ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ตลับลูกปืนชดเชยการขยายตัว

      ตลับลูกปืนชดเชยการขยายตัว : Expansion Correcting Bearings (EC Bearing)วัสดุต่างชนิดโดยทั่วไปจะมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวที่แตกต่างกัน ในสภาวะที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับตลับลูกปืนและตัวเสื้อที่ประกอบกับตลับลูกปืน ถ้าหากตัวเสื้อผลิตจากวัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิการขยายตัวที่แตกต่างกับตลับ ลูกปืนสูง เมื่อถูกใช้งานในสภาวะที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้ขยายตัวระหว่าง ตลับลูกปืนกับตัวเสื้อแตกต่างกัน และหากการขยายตัวดังกล่าว มีขนาดที่เปลี่ยนแปลงจนเกินพิกัดการสวมปรับของชิ้นงาน จะทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องจักรเกิดการชำรุดเสียหายได้ ตลับลูกปืนชนิดชดเชยการขยายตัว มีคุณสมบัติที่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาที่กล่าวได้ข้างต้นได้เป็นอย่างดี โครงสร้างของตลับลูกปืนชนิดนี้ถูกออกแบบโดยการเซาะร่องที่บริเวณผิวสัมผัส ของแหวนวงนอกร่องทีทำการเซาะนี้จะเป็นตำแหน่งที่ถูกติดตั้งวงแหวนที่ผลิตจาก ยางสังเคราะห์ ซึ่งวงแหวนยางสังเคราะห์นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวชดเชยและรองรับอัตราส่วนของ การขยายตัวที่แตกต่างกันระหว่างตลับลูกปืนและตัวเสื้อ- การใช้งาน- คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ- ชุดเพลาข้อเหวี่ยงในรถจักรยานยนต์- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า- สว่านไฟฟ้า ฯลฯ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง