ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 02-613-9060

บริษัท แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สาส์นจากท่านประธาน

ชาวแบริ่งเซ็นเตอร์ทุกคนมีความมุ่งมั่นและปฎิบัติตามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะบริการลูกค้า โดยยึดหลักว่าความพึงพอใจของลูกค้าคือหน้าที่หลักของเรา

เพื่อการดำรงความเป็นหนึ่งในตลาด นโยบายของบริษัทได้ถูกจัดขั้นให้ปฎิบัติตามโดยยึดหลักการว่าจะต้องพัฒนาองค์กรทั้งในด้านของประสิทธิภาพและประสิทธิผลพนักงานทุกคน ทั้งในด้านของการบริการลูกค้า การบริหารงานขายและการบริหารจัดการคลังสินค้าอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการขนส่งที่รวดเร็วทันใจเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าจะช่วยทำให้บริษัทเติบโตได้ในอนาคต

PRESIDENT

1980 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบริ่งเซ็นเตอร์ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดย คุณสุริยา อภิชวกูลขจร
1992 : บริษัท แบริ่งเซ็นเตอร์ (1992) ได้ถูกก่อตั้งขึ้น.
19xx : จากการที่ตลาดขยายตัว บริษัท แบริ่งเซ็นเตอร์ จึงได้จดทะเบียนใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1999 : ได้รับรางวัล Certificate of Application NTN Awards
2000 : ได้รับรางวัล Greatly Appreciate NSK Awards (At NSK Headquarters)
2004 : ได้รับรางวัล Application of Outstanding Performance NSK Awards (At Singapore forum)
2005 : ได้รับรางวัล Application of Outstanding Performance NSK Awards (At Thailand Forum Bangkok)
2006 : ได้รับรางวัล Application of Outstanding Performance NSK Awards (At Vietnam Forum Ho shi min city)
2006 : ได้รับรางวัล Certificate awarded of grand success of Bearings Units during 2004-2005
2007 : ได้รับรางวัล Application of Outstanding Performance NSK Awards (At Thailand Forum Phuket)
2008 : ได้รับรางวัล Application of Outstanding Performance NSK Awards
2009 : ได้รับรางวัล Application of Outstanding Performance NSK Awards (At Singapore Forum)