สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2022   41  
2 Aug 2022   43  
3 Aug 2022   53  
4 Aug 2022   55  
5 Aug 2022   44  
6 Aug 2022   43  
7 Aug 2022   39  
8 Aug 2022   69  
9 Aug 2022   39  
10 Aug 2022   56  
11 Aug 2022   66  
12 Aug 2022   53  
13 Aug 2022   38  
14 Aug 2022   29  
15 Aug 2022   46  
16 Aug 2022   65  
17 Aug 2022   59  
18 Aug 2022   46  
19 Aug 2022   40  
20 Aug 2022   52  
21 Aug 2022   36  
22 Aug 2022   55  
23 Aug 2022   45  
24 Aug 2022   43  
25 Aug 2022   50  
26 Aug 2022   47  
27 Aug 2022   38  
28 Aug 2022   52  
29 Aug 2022   52  
30 Aug 2022   59  
31 Aug 2022   45