สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2022   42  
2 Jul 2022   55  
3 Jul 2022   42  
4 Jul 2022   59  
5 Jul 2022   65  
6 Jul 2022   51  
7 Jul 2022   75  
8 Jul 2022   36  
9 Jul 2022   44  
10 Jul 2022   13  
11 Jul 2022   41  
12 Jul 2022   55  
13 Jul 2022   45  
14 Jul 2022   39  
15 Jul 2022   40  
16 Jul 2022   29  
17 Jul 2022   29  
18 Jul 2022   45  
19 Jul 2022   47  
20 Jul 2022   59  
21 Jul 2022   43  
22 Jul 2022   38  
23 Jul 2022   45  
24 Jul 2022   30  
25 Jul 2022   45  
26 Jul 2022   50  
27 Jul 2022   76  
28 Jul 2022   44  
29 Jul 2022   40  
30 Jul 2022   46  
31 Jul 2022   35