สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   47  
2 Jun 2022   41  
3 Jun 2022   35  
4 Jun 2022   33  
5 Jun 2022   33  
6 Jun 2022   42  
7 Jun 2022   38  
8 Jun 2022   62  
9 Jun 2022   51  
10 Jun 2022   44  
11 Jun 2022   41  
12 Jun 2022   28  
13 Jun 2022   43  
14 Jun 2022   39  
15 Jun 2022   77  
16 Jun 2022   46  
17 Jun 2022   43  
18 Jun 2022   53  
19 Jun 2022   27  
20 Jun 2022   62  
21 Jun 2022   40  
22 Jun 2022   42  
23 Jun 2022   46  
24 Jun 2022   45  
25 Jun 2022   36  
26 Jun 2022   34  
27 Jun 2022   60  
28 Jun 2022   67  
29 Jun 2022   71  
30 Jun 2022   54