สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2022   29  
2 May 2022   44  
3 May 2022   59  
4 May 2022   51  
5 May 2022   42  
6 May 2022   55  
7 May 2022   35  
8 May 2022   43  
9 May 2022   53  
10 May 2022   53  
11 May 2022   47  
12 May 2022   47  
13 May 2022   40  
14 May 2022   45  
15 May 2022   28  
16 May 2022   38  
17 May 2022   48  
18 May 2022   69  
19 May 2022   61  
20 May 2022   86  
21 May 2022   45  
22 May 2022   55  
23 May 2022   46  
24 May 2022   54  
25 May 2022   40  
26 May 2022   52  
27 May 2022   61  
28 May 2022   41  
29 May 2022   33  
30 May 2022   53  
31 May 2022   54