สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2022   42  
2 Apr 2022   34  
3 Apr 2022   28  
4 Apr 2022   41  
5 Apr 2022   54  
6 Apr 2022   66  
7 Apr 2022   34  
8 Apr 2022   65  
9 Apr 2022   46  
10 Apr 2022   36  
11 Apr 2022   59  
12 Apr 2022   48  
13 Apr 2022   38  
14 Apr 2022   39  
15 Apr 2022   46  
16 Apr 2022   36  
17 Apr 2022   38  
18 Apr 2022   56  
19 Apr 2022   50  
20 Apr 2022   55  
21 Apr 2022   29  
22 Apr 2022   84  
23 Apr 2022   54  
24 Apr 2022   37  
25 Apr 2022   44  
26 Apr 2022   58  
27 Apr 2022   41  
28 Apr 2022   45  
29 Apr 2022   42  
30 Apr 2022   35