สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2022   54  
2 Feb 2022   68  
3 Feb 2022   50  
4 Feb 2022   50  
5 Feb 2022   44  
6 Feb 2022   40  
7 Feb 2022   45  
8 Feb 2022   45  
9 Feb 2022   53  
10 Feb 2022   65  
11 Feb 2022   52  
12 Feb 2022   41  
13 Feb 2022   36  
14 Feb 2022   36  
15 Feb 2022   51  
16 Feb 2022   48  
17 Feb 2022   53  
18 Feb 2022   44  
19 Feb 2022   34  
20 Feb 2022   33  
21 Feb 2022   36  
22 Feb 2022   43  
23 Feb 2022   53  
24 Feb 2022   52  
25 Feb 2022   45  
26 Feb 2022   47  
27 Feb 2022   33  
28 Feb 2022   92