สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2022   43  
2 Oct 2022   33  
3 Oct 2022   49  
4 Oct 2022   59  
5 Oct 2022   65  
6 Oct 2022   50  
7 Oct 2022   44  
8 Oct 2022   47  
9 Oct 2022   38  
10 Oct 2022   60  
11 Oct 2022   39  
12 Oct 2022   61  
13 Oct 2022   41  
14 Oct 2022   48  
15 Oct 2022   48  
16 Oct 2022   44  
17 Oct 2022   47  
18 Oct 2022   57  
19 Oct 2022   60  
20 Oct 2022   47  
21 Oct 2022   46  
22 Oct 2022   66  
23 Oct 2022   41  
24 Oct 2022   93  
25 Oct 2022   60  
26 Oct 2022   101  
27 Oct 2022   58  
28 Oct 2022   55  
29 Oct 2022   47  
30 Oct 2022   52  
31 Oct 2022   70