สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2022   47  
2 Jan 2022   31  
3 Jan 2022   49  
4 Jan 2022   48  
5 Jan 2022   50  
6 Jan 2022   47  
7 Jan 2022   52  
8 Jan 2022   39  
9 Jan 2022   32  
10 Jan 2022   59  
11 Jan 2022   45  
12 Jan 2022   49  
13 Jan 2022   43  
14 Jan 2022   38  
15 Jan 2022   36  
16 Jan 2022   35  
17 Jan 2022   59  
18 Jan 2022   38  
19 Jan 2022   57  
20 Jan 2022   55  
21 Jan 2022   48  
22 Jan 2022   42  
23 Jan 2022   40  
24 Jan 2022   46  
25 Jan 2022   51  
26 Jan 2022   63  
27 Jan 2022   55  
28 Jan 2022   59  
29 Jan 2022   35  
30 Jan 2022   33  
31 Jan 2022   58