สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2022   48  
2 Sep 2022   61  
3 Sep 2022   35  
4 Sep 2022   43  
5 Sep 2022   48  
6 Sep 2022   34  
7 Sep 2022   45  
8 Sep 2022   46  
9 Sep 2022   57  
10 Sep 2022   44  
11 Sep 2022   34  
12 Sep 2022   40  
13 Sep 2022   42  
14 Sep 2022   67  
15 Sep 2022   53  
16 Sep 2022   54  
17 Sep 2022   32  
18 Sep 2022   23  
19 Sep 2022   45  
20 Sep 2022   38  
21 Sep 2022   74  
22 Sep 2022   61  
23 Sep 2022   50  
24 Sep 2022   47  
25 Sep 2022   24  
26 Sep 2022   39  
27 Sep 2022   46  
28 Sep 2022   51  
29 Sep 2022   48  
30 Sep 2022   52